Velg en side

Strandgaten 18, Bergen

Det handler om deg

Bergen Psykologbehandling er en privat klinikk i Bergen sentrum, og er åpen fra morgen til kveld, mandag til søndag.

Tjenester

Vi leverer et bredt spekter av psykologtjenester.

Psykologer

Våre psykologer har lang erfaring og høy kompetanse. Alle er medlemmer av Psykologforeningen.

Rask behandling

Rask behandling kan hindre at lidelsen øker i omfang. Unngå lange ventelister. 

Forenklet timebestilling

Vår automatiserte bestillings- og betalingsløsning forenkler prosessen. 

Sentralt i Bergen

Kollektive tilbud i umiddelbar nærhet. Anonym inngang fra Strandgaten.

Privat klinikk

Depresjon og angst er de vanligste psykiske lidelsene i den norske befolkningen. Rask behandling kan redusere lidelsen. 

Psykiske plager er normalt

Nedstemthet, konstant følelse av å bekymre seg, problemer med søvn, dårlige spisevaner, lav selvfølelse eller skyldfølelse kan ofte være selvforsterkende dersom man ikke får kyndig hjelp. Har du problemer i nære relasjoner eller sliter med skyldfølelse, kan det være godt for deg å snakke med fagpersoner som har erfaring fra lignende saker.

I løpet av livet er det vanlig å kjenne på angst, stress og ubehag. Noen kjenner at gleden og motivasjonen til å gjøre selv de mest trivielle gjøremål har blitt borte. En av fire rammes av angstlidelse i løpet av livet.

Det finnes god hjelp!

Det er viktig at du tar et valg om å gjøre noe med situasjonen din, i motsetning til å akseptere å leve livet ditt med psykiske vansker.  Psykologen har som regel hørt om lignende situasjoner før, og benytter seg av forskningsbaserte tilnærminger og behandlinger av psykiske vansker.

Problemene går som regel ikke bort av seg selv. Psykisk helse er viktig å pleie, og det er likt for alle mennesker. Effektiv psykologisk hjelp gjør at du kan komme raskere tilbake til et normalt liv og korte ned på den vonde perioden. Uansett om du er motivert eller har troen på bedring, kan du sammen med psykolog i det minste finne ut hvilke muligheter du har og hva som kreves av deg for å komme på et bedre spor.

Behandlingstilbud

Våre psykologer har bred kompetanse innen mange områder.

Utredning/kartlegging

Alle behandlinger starter med å kartlegge situasjonen din. Våre psykologer bruker forskningsbaserte tilnærminger og vil sammen med deg finne ut hva som kreves av dere begge for videre behandling.  

Lav selvfølelse

Lav selvfølelse kan begrense livskvaliteten din betydelig. Med kyndig hjelp kan situasjonen din forbedres med mål om å normalisere selvfølelsen din.

Søvnproblemer

Søvn er et primærbehov som må dekkes. For lite søvn over tid kan ha mange negative konsekvenser, og forringe livskvaliteten og stabiliteten i livet ditt. Våre psykologer bruker forskningsbaserte metoder for å hjelpe deg å kartlegge og behandle.

Dårlig selvtillit

Din egen tiltro til egne prestasjoner er en viktig faktor for å lykkes både sosialt, på skole og i arbeidslivet. Selvtilliten kan få seg en knekk av flere årsaker, og noen kjenner på at de aldri har hatt særlig god tillit til seg selv. Dette kan vi arbeide med sammen.

Skam- og skyldfølelse

Skam og skyld kan legge seg som et mørkt teppe over alt i livet, uansett hvor godt livet for øvrig er. Ved å få hjelp til å kartlegge grunnen til skam- og skyldfølelse, samt en forsningsbasert tilnærming til behandling av problemet sammen med høyt kvalifiserte psykologer, kan du korte ned på den verdifulle tiden du bruker opp ved å kjenne på dekket av skam og skyld.

Stress

Mange kjenner på et forventningspress fra alle kanter i livet. Man føler gjerne at man må «levere» hjemme, med venner, på skolen og på jobb. I tillegg kan faktorer som økonomi, parforhold, forhold på arbeidsplassen og følelsen av å ha mistet kontroll på noe bidra til usunt stress som må behandles. Våre psykologer hjelper deg med kartlegging og vil gå vitenskapelig til verks for å hjelpe deg med å finne årsakene til stresset ditt, og gi deg helt konkret hjelp til å håndtere det for å bli kvitt stresset.

Traumatiske opplevelser og vonde minner
Angst

Angst oppleves gjerne som en vedvarende uro og bekymring, men kan også komme brått og uten forvarsel, gjerne sammen med fysiske reaksjoner. Angstlidelse kan også dreie seg om irrasjonell frykt knyttet rundt bestemte objekter eller situasjoner, tvangstanker, tvangshandlinger, posttraumatisk stresslidelse, fobier og panikklidelse.

Å leve med angst kan gi sterkt redusert livskvalitet, og er noe du bør ta tak i for å ikke bruke tiden din på unødvendige lidelser.

Sorg, tristhet og nedstemthet

Noen vet hvorfor de er i sorg eller kjenner seg nedstemt, og kan bearbeide dette målrettet sammen med psykologen. Det kan være en hendelse, tap av noen man er glad i, følelsen av å ikke lykkes i livet eller andre opplevelser eller tanker som gjør at livet kjennes ekstra vanskelig akkurat nå.

Andre kjenner på sorg, tristhet eller nedstemthet «uten grunn». Men det er alltid en grunn til at man føler det man føler, og dette ønsker vi å hjelpe deg å finne ut av. Våre psykologer vil starte med en vitenskapelig tilnærming til problemet ved å kartlegge situasjonen din og hvordan du opplever det, slik at du kan få hjelp til å identifisere problemet og at vi kan starte med å arbeide mot forbedring.

 

Parterapi

Priser

Dagtid
Enkelttime 1250,-
Dobbelttime 2490,-
Kveldstid
Enkelttime 1350,-
Dobbelttime 2590,-
Helg
Enkelttime 1450,-
Dobbelttime 2690,-
Parterapi
Enkelttime 1690,-
Dobbelttime 2890,-

Om oss

Bergen Psykologbehandling er en privat klinikk sentralt beliggende i Strandgaten i Bergen sentrum. Klinikken tilbyr psykologtjenester til private kunder og til bedrifter. Våre psykologer er erfarne har kort ventetid. Psykologen arbeider sammen med deg for å komme ut av vanskelighetene. Våre psykologer mottar ikke driftstilskudd. Behandling hos privat psykolog gir ikke adgang til refusjonsordninger. Betaling gjennomføres ved bestilling av time, og endring og avbestilling må utføres innen 72 timer før behandlingen starter.

 

Uttalelser

«I møte med psykologen har jeg forstått mer om verdien av meg selv og at jeg er unik og verdifull som jeg er. «

«Samtale om de vanskelige tingene er verken farlig eller skummelt. Jeg skulle ønsket at jeg hadde gjort dette tidligere. «

«Rask behandling ga meg mulighet til forstå problematikken tidlig og å gjøre noe med problemet mitt.»

Bergen Psykologbehandling
Strandgaten 18
5013 Bergen
post@bergen-psykologbehandling.no

 

Bergen Psykologbehandling AS
Org nr 927 920 891

Tlf. 55 31 78 60

 

Personvern